Βιοηθική: Ο φιλοσοφικός και εκπαιδευτικός της ρόλος απέναντι στις βιοτεχνολογικές εξελίξεις

Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα της Φιλοσοφίας.
Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Βαθμός: Άριστα.