Αναστασία Ζάννη “Διαδικτυακό Έγκλημα: Εγκληματολογικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις”
Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα 2005, ISBN: 960-15-1449-X.